Infoblad

INFORMATIONSBLAD  

 

Sopsorteringen:

Vi har fått tillsägelse av ”sopgubbarna” att sopsorteringen inte sköts ordentligt, oftast är kärlen överfyllda. Tänk på att:

*        Pressa ihop kartonger och förpackningar.

*        Sortera och släng i rätt lucka.

*        Fyll aldrig kärlen över kant.

*        Är det fullt i alla kärl för t.ex. papper, släng det istället i kärlet för brännbart.

*        Har man tillfälle, åk till en sortergård eller återvinningsstation när det är fullt i kärlen.

 

Grillning på balkongen:

För allas trevnad och säkerhet använd el grill om ni ska grilla på balkongen. Kolgrill är absolut förbjudet.

 

Renovering:

Ska ni renovera? Kontakta alltid styrelsen när ni ska göra förändringar i bostaden. Fel har uppkommit som strider mot våra lagar. Informera även grannarna om renoveringen, på grund av störande ljud.

 

Vattenläcka:

Om ni får vattenläcka eller behöver stänga av vattnet, gör ni på följande sätt:

Lyft bort den nedre plåten på varmvattenberedaren där sitter det två kranar. Vrid dessa kranar tills vattnet slutar rinna.

 

Huvudsäkringar:

Behöver ni byta huvudsäkring, lägenhetsinnehavaren får byta dessa själv.

Radhusens säkringar finns ute i elskåpen på förrådet. (har du ingen nyckel går skåpet att öppnas med en mejsel).

Höghusens säkringar finns till höger om entrédörren inne i tvättstugan. (öppnas med lägenhetsnyckeln).

 

Skadeinsekter:

Vi har avtal med Anticimex som hjälper er om ni får problem med myror, getingar eller annan ohyra. Kontakta dem genom telefon: 036-18 11 90.

Myrdosor finns att hämta i förrådet vid garaget. Ta kontakt med någon i styrelsen, så hjälper vi er.

 

Upplåsning av lägenhet:

Skulle oturen vara framme genom att ni har tappat eller låst er ute, kan ni kontakta HSB´s kundtjäns/felanmälan via telefon: 077-110 10 30. (kräver legitimation).

OBS! Detta är till självkostnadspris.

 

Hyresavier: Har ni tappat bort hyresavin kan ni få en ny genom att kontakta Jönköpings Bostäder. Öppettider: Måndag - Fredag 8:00-12:00 och 12:30-16:00 Telefon: 036-17 30 90.

 

Trädgårdsredskap:

Vi har ett begränsat antal trädgårdsredskap för utlåning. Lånar ni något så se till att vara rädda om redskapen och lämna tillbaka dem snarast efter användandet, det finns flera som gärna vill låna redskapen.

 

 

Parkering och garageplatser:

Behöver ni parkering under sommaren kan ni kontakta någon i styrelsen som skriver ut en tillfällig parkeringslapp.

 

Färg och oljor:

Färg och oljor till förråd, fönster, balkonger, balkonggolv och ytterdörrar står föreningen för. Ta kontakt med någon i styrelsen om ni behöver detta, så hjälper vi er

 

 

 

www.norrgarden2.n.nu

 

Styrelsen Norrgården 2