Parkering

Aktuella tillfälliga parkeringsbevis.

 

 

Som boende på Norrgården 2 har du möjlighet att parkera på pakeringsdäck eller i garaget.
Det är inte tillåtet att parkera på gårdarna.

För att parkera bilen på parkeringsdäck, krävs att du har en gul lapp på vindrutan. 
Kostnaden är 40:- i månaden. 

För att parkera i garaget behöver du en blå lapp på vindrutan.
Kostnaden är 120:- i månaden. 
(Här krävs det att du sätter upp dig på kölista för att få en plats i garget.
Väntetiden är för tillfället ca 5 år).

För att få pakeringstillstånd, kom till föreningslokalen
(den är bemmanad varannan torsdag mellan 18:30 - 19:30)  

 

Utskick hösten 2013

Parkeringsregler Norrgården 2

Bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmarna från årsmötet tycker bestämmelserna angående parkering inte efterlevs som önskvärt.  Vi har dag ett 20-tal fler som betalar parkeringsavgift än vad vi har platser till, trots detta finns det alltid platser över på parkeringsdäck. Att det ändå fungerar så bra beror på att det är cirkulation bland parkerade bilar.  Om vi skulle införa numrerade platser skulle det innebära att alla som har fler än en bil inte kan räkna med att få en parkeringsplats.

 

Följande gäller

  • Alla som bor på Norrgården 2 skall ha en gul parkeringslapp i vindrutan, även de företagsbilar som står på parkeringen.
  • Boende på Norrgården 2 får inte stå på besöksparkering utan måste stå på övriga platser.
  • Respektera de tider och bestämmelser som står på p-skyltarna.
  • Numrerade platser finns i garaget och väntetiden är just nu ca: 5-6 år. Enligt regler för brandskydd får det inte lagras däck på p-platserna i garaget.
  • Om ni önskar tillfälligt parkeringstillstånd beviljas det för begränsade perioder. Tillfälliga parkeringstillstånd kommer att finnas publicerade på hemsidan med registreringsnummer.

 

Om ni önskar gul parkeringslapp eller ett tillfälligt parkeringstillstånd kontakta någon i styrelsen.

  Om parkeringsbestämmelserna inte efterlevs kommer vi att kontakta kommunens parkeringstillsyn för att utföra kontroller.