Försäkring

Norrgården 2 har en gemensam bostadsrättsförsäkring.

 

Gemensamt Bostadsrättstillägg, Allrisk

Bostadsrättsförsäkringen gäller för samtliga bostadsrätter. Försäkringen är tillämpligt då bostadsrättsinnehavaren enligt lag och stadgar är underhållsansvarig på egendom i samband med uppkommen skdad alternativt för skada på egen bekostad inredningen.

Egenriskförsäkringen omfattar

  • Fastinredning, inklusive inglasad balkong eller altan, som bostadsrättsinehavaren själv beksostat.
  • Egendom i lägenhet som tillhör bostadsrättsföreningen och som bostadsrättsinehavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är skyldig att underhålla.
  • Tomtmark som tillhör bostadsrättsföreningen och som bostadsrättsinehvaren enligt föreningens stadgar är skyldig att underhålla.

Försäkringen är fullvärde. Uthus och garage ersätts med högst 150 000kr, för tomtmark är maximalt ersättning 40 000 kr.

 

Omfattningen, allrisk. Detta innebär att ersättning utgår för skada på eller förlust av försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd händelse, dock inte i den mån ersättning kan belstas ur hemförsäkringen. Självrisk 1500kr.

 

Mer information finner ni på Jönköpingsbostäders hemsida: http://www.jkpgbost.se/index.php/jb-foersaekring