Stadgarna

Vill du ta del av föreningens stadgar så kontakta någon i styrelsen. Så skickas de till er inom ett par dagar.