Styrelsen

Styrelsens medlemmar 2015/2016

Ann Johansson, nr 315, ordförande, 036-12 48 25.

Leif Ryden, nr 251, vice ordförande, 036-16 08 26.

Johanna Berggren, nr 323, sekreterare, 070-475 32 64.

Olle Wernald, nr 211, förråd. inköp, 070-670 17 21.

Stefan Ahlström, nr.363, suppleant, 0702-376392

Lennart Johansson, nr 363, suppleant, 036-124988

 

Valberedning

 

Joakim Cronqvist, nr. 249, 036-16 84 66

 

Om du har något som rör boendet eller parkeringen
är du välkommen till föreningslokalen.

Den är bemannad torsdagar jämna veckor mellan 18:00-19:00. (Se anslag i fönstret).

Lokalen ligger vid dagiset "Lovisagatan 257", ingång Bamse.

Välkomna!